Is optimisme altijd raadzaam?

Seligman waarschuwt er echter voor dat optimisme niet altijd raadzaam is, bijvoorbeeld in je omgang met mensen met een buitengewoon sombere toekomstverwachting (iemand met terminale kanker of levenslange gevangenisstraf), of als je probeert mee te leven met iemand die onmiskenbaar diep in de problemen zit (op de rand van bankroet, bijvoorbeeld), of in gevaarlijke, onzekere situaties (als je een hedgefonds … lees verder

Hoe word je van een pessimist een optimist?

Nog even heel concreet hoe je jezelf een optimistische kijk kunt aanleren. Alles begint met je bewust worden van de gedachten die doorgaans door je hoofd spelen bij een gebeurtenis. Stel je wilt iemand uitnodigen om mee te gaan naar de film. Je belt en diegene zegt ‘nee’. Adversity (tegenslag): degene die jij uitnodigt om mee te gaan zegt ‘nee’. … lees verder

Kun je optimisme aanleren?

Seligman is ervan overtuigd dat optimisme aan te leren is, door gewoon optimistisch te doen. Wie optimistischer wil worden, moet volgens hem eerst inzien hoe zijn gedachten, gevoelens en gedrag met elkaar samenhangen en tot meer optimisme kunnen worden aangezet. Deze vorm van aangeleerd optimisme heeft niets te maken met de overtuiging dat iets wordt zoals je het hebben wilt … lees verder

Wat zijn de positieve effecten van optimisme?

Optimisme is niet alleen een goed middel tegen depressie, maar heeft ook positieve effecten op hart- en vaatziekten. In 2004 deed een Nederlandse onderzoeksgroep verslag van een tien jaar durend onderzoek onder 999 ouderen. De kans om aan hart- en vaatziekte te overlijden bleek voor optimisten bijna tachtig procent lager dan bij de minder optimistische mensen in de groep. Het … lees verder

Wat is de relatie tussen denken-voelen-gedrag?

In een programma voor de universiteit van Pennsylvania dat was bedoeld om aankomende eerstejaars met grote kans op stress te herkennen en te helpen, toonde Seligman aan dat verandering van de verklarende stijl bij mensen met dispositioneel pessimisme kan helpen tegen angst en depressie. In de eerste van een reeks studies verzochten Seligman en zijn collega’s aankomende eerstejaars een vragenlijst … lees verder

Beschermt optimisme tegen depressiviteit?

Optimisten zijn vaak ijverige doorzetters, maar dat is niet de voornaamste reden dat psychologen als Seligman een optimistische instelling aanbevelen. Optimisme biedt bescherming tegen depressiviteit, terwijl pessimisme juist een risicofactor is. Volgens het Amerikaanse instituut voor geestelijke gezondheidszorg is depressiviteit de belangrijkste oorzaak van arbeidsongeschiktheid voor Amerikanen van 15 tot 44 jaar en heeft jaarlijks bijna 7 procent van de … lees verder

Vind jij jezelf een realist, pessimist of optimist?

De verschillen in verklarende stijl zijn erg belangrijk. Pessimisme wordt beschouwd als een ernstige risicofactor voor depressiviteit. Na een tegenslag zet pessimisme een rem op alle ambities op het persoonlijke, creatieve en beroepsmatige vlak. Geen wonder dat pessimisme een zelfbevestigende voorspelling wordt. Als je niet gelooft dat iets zal lukken, geef je al snel elke poging op. Dit soort mensen, … lees verder

Moeten we kinderen optimisme aanleren?

Om eerlijk te zijn: ja! Optimisme kan bescherming bieden tegen depressiviteit en angststoornissen en kan de emotionele veerkracht vergroten. Optimisten hebben een betere lichamelijke gezondheid dan pessimisten en herstellen sneller van bijvoorbeeld een hartaandoening. Optimisme helpt om beter met stress om te gaan en heeft over het geheel genomen een positief effect op het immuunsysteem. Bovendien zoeken de meeste mensen … lees verder

Wat zeg jij tegen jezelf als er iets naars gebeurt?

Wanneer er iets naars gebeurt, zal een pessimist dat verklaren met woorden als ‘altijd’ en ‘nooit’, terwijl een optimist termen als ‘de laatste tijd’ en ‘soms’ bezigt. En als er eens iets goeds is, verklaren pessimisten dat met woorden die duiden op voorbijgaande aard, terwijl optimisten succesvolle gebeurtenissen beschouwen als normaal of gewoon iets wat je best mag verwachten. Sharot, … lees verder

Wat is het verschil tussen optimisten en pessimisten?

Optimisme is niet synoniem aan opgewektheid of blijdschap. Een optimist kan best opgewekt of blij zijn, maar dat kan een pessimist ook. In zijn boek Learned Optimism onderscheidt Martin Seligman -een Amerikaanse hoogleraar psychologie die al bijna dertig jaar onderzoek doet naar positieve gevoelens- optimisten en pessimisten niet van elkaar op grond van hun stemming op een bepaald moment, maar … lees verder