De ander als spiegel en als steun

Wie PDS doet, ziet mensen veranderen in 54 uur. Mensen aan wie je anders voorbij zou zijn gegaan, hebben je onverwacht veel te bieden. Anderen houden je een spiegel voor. Anderen kunnen je ook steunen, inspireren en uitdagen. En voor anderen ben jij op jouw beurt “de ander”. Je hebt dus zelf ook wat te bieden.

Een groep is een krachtig veranderinstrument

Interesse in PDS?Een groep mensen met dezelfde PDS achtergrond vormt dus een uitstekende omgeving om opnieuw aan de slag te gaan met je doelen en je idealen. Onder begeleiding van een enthousiaste coach ga je samen aan de slag. Ieders eigen persoonlijke ontwikkeling en doelen blijven daarbij centraal staan. Je krijgt meer keren de volle aandacht en steun van alle anderen. Elke groep bestaat uit minimaal 4 en maximaal 8 mensen die allemaal ooit hebben deelgenomen aan PDS. De meeste leden van de intervisiegroep zul je nog niet kennen, maar ze hebben dezelfde boeiende gemeenschappelijke basis.
data en Inschrijven


Bij aanvang van het traject presenteer je je doelen en geef je aan hoe je deze wilt bereiken. Bovendien beschrijf je je ervaringen tot nu toe en de belemmeringen waar je tegenaan loopt. De groep reageert, stelt vragen, doet suggesties. In de volgende bijeenkomsten doet iedereen verslag van zijn vorderingen en wordt feedback gevraagd uit de groep. Je krijgt zo gedurende een langere tijd een stevige steun in de rug! De coach begeleidt het groepsproces, biedt verschillende werkvormen aan en kan ook individuele vragen beantwoorden
Een intervisietraject bestaat uit 6 dagdelen. Dat kan een middag, avond of (zaterdag)ochtend zijn. De bijeenkomsten vinden plaats op een nog nader te bepalen locatie, iedere keer in overleg met de deelnemers van de groep. De kosten voor het gehele traject bedragen € 750,- exclusief BTW.

PDS Impuls folder

Nalezen?

Er staat een folder met meer informatie voor je klaar!

Download