De procesversneller

Een rode draad in de serie instrumenten die Exelix aanbiedt, is de procesversneller (of versnellingskamer): elke deelnemer kan direct reageren via een toetsenbord op een vraag of stelling.

De Procesversneller is een snel en flexibel in te zetten instrument, dat gezamenlijke beeldvorming in elke fase van het veranderingsproces mogelijk maakt. Aan het einde van een sessie zijn de resultaten direct digitaal beschikbaar. Met de Procesversneller als basis ontwikkelt Exelix instrumenten op maat.

Toegevoegde waarde: snelheid, effectiviteit en actieve betrokkenheid.

Actief veranderen folder