Werkplaats Ervaringsleren

Van leidinggevenden én van medewerkers wordt steeds meer gevraagd de klant nog centraler te stellen. Soms vraagt dat om forse aanpassingen in de organisatie. Of na een fusie moeten processen op elkaar worden aangepast. Wat is ieders rol? Wat moet er anders en waarom?

Om daar grip op te krijgen kun je in een Werkplaats Ervaringsleren de nieuwe werkwijze samen met collega’s naspelen. Dit gebeurt aan de hand van situaties uit de eigen praktijk. Een voorbeeld is de aanvraag voor een bouwvergunning van een groot bedrijvencomplex. Blijft de klant in beeld? Is er regie?

Toegevoegde waarde: het nieuwe organisatie- model echt begrijpen en het ontdekken van verbeterpunten.

Actief veranderen folder