Teambuilding

Van medewerkers wordt verwacht dat ze een bijdrage leveren aan de doelstellingen van de organisatie. Vaak wordt daarbij in teamverband gewerkt.

Hoe beter die samenwerking verloopt, hoe makkelijker besluitvorming tot stand komt en resultaten worden geboekt. Onderling vertrouwen, wederzijds respect en doeltreffende communicatie zijn daarbij sleutelwoorden.

Deze aspecten, aangevuld met aandacht voor zelfsturing, lerend vermogen, feedback en leiderschap staan centraal in ons aanbod op het vlak van teambuilding. Om op die manier knelpunten aan het licht te brengen en verbetersuggesties te doen of om nieuwe teams te smeden na een fusie of reorganisatie.

Toegevoegde waarde: gedeelde bewustwording van kansen en belemmeringen en het realiseren van een omgeving waar het prettig werken is, met oog voor ieders kwaliteiten.

Actief veranderen folder