Het Personal Development Seminar (PDS) is een diepgaande persoonlijke ervaring. Het geeft je nog meer inzicht in jezelf en in anderen, het geeft je nog meer zelfverantwoordelijkheid, het biedt je nog meer handvatten en praktische oplossingen. Je ontwikkelt daardoor als basishouding de zin om te ondernemen, om te creëren en vooral ook om te slagen. Je wordt zelf de initiatiefnemer én de uitvoerder van veranderingen.

Kun jij je voorstellen dat jouw resultaten verbeteren met minder energie?

Kortom, PDS is een vierdaags seminar persoonlijke ontwikkeling waarbij je wordt uitgedaagd (opnieuw) naar jezelf te kijken en op zoek te gaan naar wat jou drijft of blokkeert. Het is een no-nonsense training waarin je je bewust wordt van jouw specifieke mogelijkheden en vaardigheden en waar je op zoek gaat naar antwoorden op vragen als: Wie ben ik? Waar ben ik sterk in en waar minder? Wat wil ik echt? Welke keuzes maak ik – zowel zakelijk als privé? Wie is er verantwoordelijk voor mijn leven?
data en Inschrijven


Hoe wat waar PDSPDS is gericht op het ontplooien en optimaliseren van jouw persoonlijk functioneren, waardoor je een grotere invloed krijgt op situaties, meer doelgericht en actiegericht te werk kunt gaan. Het eindresultaat bestaat uit een betere zelfkennis, pro-actief handelen en 100% verantwoordelijkheid nemen voor jouw eigen leven!

Niemand heeft PDS nodig, maar iedereen kan het gebruiken! PDS is een training die je op elk moment van jouw leven kunt volgen- of je nu aan het begin van je carrière staat of er middenin zit of helemaal niet werkt. Specifieke momenten om PDS te volgen zijn: veranderingsprocessen of vernieuwingen binnen de organisatie, bij outplacement, reorganisatie of inkrimping, bij gebrek aan motivatie van jezelf (of -als je manager bent- van jouw medewerkers) of als je op het punt staat een nieuwe stap te maken in je leven of loopbaan. Kortom, op tijdstippen waarin je behoefte hebt aan motivatie, aan zelfvertrouwen, aan het reduceren van weerstand bij jezelf, aan een steuntje in de rug, wanneer je meer controle over je leven wilt of gewoon als je meer resultaat wilt, met minder energie. Of dat nou in je werk is of in je privésituatie!
Specifieke voorkennis is niet vereist. Het enige wat je nodig hebt, is gezond boerenverstand!

In vier verrassende en boeiende fasen doorloop je een proces van steeds grotere bewustwording van jouw eigen potentieel en van de enorme mogelijkheden in je omgeving. Hierbij komen de volgende onderdelen aan de orde:

 • Introductie: doelstelling van PDS, praktische afspraken om de effectiviteit van PDS te verhogen en gemeenschappelijke referentiekaders.
 • Oriëntatie: dominante hindernissen op de weg naar jouw persoonlijk succes, het elimineren van remmende factoren in de persoonlijke ontplooiing, conditionering begrijpen en erop ingrijpen, resultaten-energie verloop (hoe kom je naar meer resultaat met minder energie?).
 • Opbouwen mentale groeimogelijkheden: structuur en werking van de menselijke geest, meerpotentieel en toepassingsgebieden zoals persoonlijke doelstelling, planning en organisatie, optimaliseren van het geheugen, mentale instelling (veel betere resultaten boeken), ontspanning.
 • Motivatie en zelfontplooiing: het beste uit jezelf halen, hoe doe je dat en wat levert het op.
 • Persoonlijke profilering: automatisch mensen voor je winnen, optimaliseren van communicatieve vaardigheden (zowel verbaal als non-verbaal).
 • Mentale weerbaarheid en assertiviteit: basisvaardigheid van de emotionele intelligentie. Hoe blijf je rustig en beheerst in die omstandigheden die jou emotioneel raken?
 • Probleemoplossend vermogen en creativiteit: elke ‘probleemsituatie’ tot een goed einde brengen, o.a. door het gebruik van creativiteit en innovatie, het aanboren van de gigantische creatieve reserve in ieder van ons.
 • Fundamentele succesprincipes: verlangen en enthousiasme, geloof en zelfvertrouwen, doorzettingsvermogen en discipline, persoonlijke gezondheid.
Hoewel het concept van PDS is gebaseerd op psychologisch inzichten, is de training vooral praktisch van aard en doelgericht. Tijdens de sessies praat je over jouw eigen functioneren en dat van anderen, jouw eigen situatie en die van anderen, maar steeds op een concrete manier en in je eigen tempo en volgens jouw eigen wensen. Je ontdekt gaandeweg steeds nieuwe mogelijkheden en kunt die direct vertalen in kansen voor je werk- of privésituatie. De theorie wordt onmiddellijk in praktijk gebracht volgens het principe van ‘action learning’.
Voordelen voor jou na PDS:

 • Heb je meer zelfvertrouwen.
 • Ken je je eigen capaciteiten.
 • Heb je geleerd dat geen enkele situatie negatief IS en weet je hoe je er zelf een (andere) betekenis aan kunt geven.
 • Denk je eerder in kansen, mogelijkheden en oplossingen dan in beren en valkuilen.
 • Sta je steviger in je schoenen.
 • Kun je omgaan met weerstand in je omgeving en weerstand in jezelf.
 • Ben je geen slachtoffer, maar neem je verantwoordelijkheid voor je beslissingen en daden.
 • Ben je assertiever, communicatiever en pro-actiever.
 • Heb je meer zicht op wat je wilt bereiken.
 • Handel je in harmonie met jezelf en met je omgeving.

Voordelen voor de manager na PDS:

 • Hebben medewerkers meer zicht op hun ambities en doelen en kunnen ze een brug slaan tussen hun persoonlijke doelstellingen en de bedrijfsdoelstellingen. Een win/win situatie!
 • Krijg je een medewerker terug die meer aan kan en aan durft, doordat onvermoede wensen, verlangens en ambities boven tafel komen.
 • Zijn ze breder inzetbaar waardoor je als manager flexibeler kunt opereren.
 • Zijn ze beter in staat zelf het voortouw te nemen en verantwoordelijkheid te dragen.
 • Zijn ze gemotiveerder om iets van hun werk te maken OF de keuze te maken om iets anders te gaan doen. Dat levert zowel de medewerker als de organisatie duidelijkheid op, brengt verzuim en verloop door ontevredenheid terug en leidt tot daadkracht en motivatie.
 • Beschikken ze over instrumenten om de harmonie tussen henzelf en de omgeving te verbeteren.
 • Weten ze wat het belang is van een doel in het leven en hoe dat kan worden afgestemd op het doel van de organisatie.
 • Hebben ze meer zicht op remmingen die hun functioneren belemmeren en kunnen ze daar beter mee omgaan.
 • Kunnen ze beter omgaan met weerstand waardoor hun aanpassingsvermogen groeit. Ze leren ‘anders’ kijken waardoor problemen en obstakels veranderen in kansen en mogelijkheden. Wie zich vooral slachtoffer voelde, neemt nu vaker zelf het heft in handen.
 • Zijn ze extra gemotiveerd en loyaal aan de organisatie. Dit uit zich in meer pro-activiteit, minder klagen en meer doen waardoor ze langer blijven en met meer plezier werken.
Het seminar start telkens op woensdagmorgen 9.30 uur en eindigt zaterdagmiddag om 15.30 uur en vindt plaats op een mooie locatie in het midden van het land. De cursuskosten bedragen € 1.900,= en de verblijfkosten € 530,=. Het seminar is vrijgesteld van BTW aangezien het hier om een onderwijsactiviteit gaat en Exelix is geregistreerd bij het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs.

Meer informatie?

Deelnemer folder

Nalezen?

Er staat een folder met uitgebreide voor je klaar!

Download

PDS informatie- middag

Eén keer per maand kan je zoveel vragen stellen als je wilt!

Veel vragen?

Meld je aan voor een informatiemiddag.

Aanmelden

Manager folder

Lees de ervaringen!

Zes managers over de effecten van PDS.

Download