In een interactieve werkconferentie creëer je met behulp van het Strategisch Y-model gezamenlijk een beeld van de gewenste koers: welke doelen stellen we onszelf? Met welke resultaten zijn we straks tevreden?

Maar eerst kijk je om je heen en stel je opnieuw scherp voor welke klanten en belanghebbenden je organisatie er echt toe doet. Waar staat de organisatie voor, wat is het totale pakket aan diensten en producten en sluit dat nog aan op de vraag uit de omgeving?

Natuurlijk is het ook goed te kijken naar de inrichting van de eigen organisatie: sterktes en zwaktes, gedragscode, sturing en procesinrichting zijn enkele onderwerpen die de revue passeren. Het resultaat van de werkconferentie wordt direct vastgelegd in een gedragen meerjaren bedrijfsplan of afdelingsplan.

Toegevoegde waarde: gezamenlijke focus op doel, output en inrichting van de organisatie.

Meer informatie?

Contact

Vragen?

Neem gerust contact op als je nog vragen hebt.

Contact

Meer lezen?

Actief veranderen?

Download onze folder.

Download