Wat zeg jij tegen jezelf als er iets naars gebeurt?

Wanneer er iets naars gebeurt, zal een pessimist dat verklaren met woorden als ‘altijd’ en ‘nooit’, terwijl een optimist termen als ‘de laatste tijd’ en ‘soms’ bezigt. En als er eens iets goeds is, verklaren pessimisten dat met woorden die duiden op voorbijgaande aard, terwijl optimisten succesvolle gebeurtenissen beschouwen als normaal of gewoon iets wat je best mag verwachten. Sharot, als onderzoeker verbonden aan het Wellcome Trust Centre for Neuroimaging aan het University College in Londen, stelt dat optimisme bestaat uit de ‘overschatting van de kans op positieve gebeurtenissen en de onderschatting van de kans op negatieve gebeurtenissen in de toekomst’.