PDS Impuls

De ontdekkingsreis gaat door!

Wil je na het volgen van het Personal Development Seminar (PDS) opnieuw tijd en aandacht om te kijken naar wat jou beweegt? Dan biedt Exelix je verschillende mogelijkheden, in groepsverband of individueel:

De PDS Inspiratiedag is een éénmalige ontmoeting. Intervisie en Individuele training zijn beide een langer traject met verschillende contactmomenten. Alle varianten hebben PDS als basis en alle varianten doen –opnieuw– de PDS vonk overslaan.

Een belangrijke voorwaarde voor deelname aan één van deze follow-up activiteiten, is dat je in het verleden hebt deelgenomen aan PDS.

De keus is ….

aan jou!

PDS Impuls folder