Organisatieverandering

Het resultaatgericht ondersteunen van veranderingsprocessen bij jouw organisatie. Dat is waar Exelix je bij kan helpen. Onze toegevoegde waarde bestaat met name uit het faciliteren van het veranderingsproces, waarbij actieve betrokkenheid en empowerment van medewerkers en leidinggevenden belangrijke sleutels zijn. Jij zet de koers uit en wij ondersteunen het veranderingsproces.

Actief veranderen door gerichte inzet van instrumenten
De effectieve inzet van instrumenten speelt hierbij een belangrijke rol. Ze leveren een stevig fundament voor de realisatie van je veranderdoelen en zorgen ervoor dat verbetering en vernieuwing verankerd raken in jouw organisatie. Voorbeelden van veel door ons toegepaste instrumenten zijn:

Bedrijfsplan/afdelingsplan

In een interactieve werkconferentie creëer je met behulp van het Strategisch Y-model gezamenlijk een beeld van de gewenste koers: welke doelen stellen we onszelf? Met welke resultaten zijn we straks tevreden?

Verandervermogen

In de spiegel kijken valt soms mee en soms tegen…
Het instrument Verandervermogen biedt een spiegel voor de eigen cultuur: een confrontatie die leidt tot bewustwording.

Toegevoegde waarde: gezamenlijke focus op doel, output en inrichting van de organisatie. Toegevoegde waarde: inzicht in én acceptatie van ‘remmers’ in de cultuur die verandering in de weg kunnen staan.

Lees meer

Lees meer

Werkplaats Ervaringsleren

Van leidinggevenden én van medewerkers wordt steeds meer gevraagd de klant nog centraler te stellen. Wat is ieders rol? Wat moet er anders en waarom? Om daar grip op te krijgen kun je in een Werkplaats Ervaringsleren de nieuwe werkwijze samen met collega’s naspelen.

De procesversneller

Bij de procesversneller (of versnellingskamer) kan elke deelnemer direct reageren via een toetsenbord op een vraag of stelling. Snel en flexibel wordt de gezamenlijke beeldvorming in elke fase van het veranderingsproces weergegeven

Toegevoegde waarde: het nieuwe organisatie- model echt begrijpen en het ontdekken van verbeterpunten. Toegevoegde waarde: snelheid, effectiviteit en actieve betrokkenheid.

Lees meer

Lees meer

Teambuilding

Hoe komen we tot gezamenlijke besluitvorming en gewenste resultaten? Verbeter de samenwerking, het onderlinge vertrouwen en zorg voor een doeltreffende communicatie. Zodat er een hecht team wordt gesmeed.

Actief veranderen folder

 

Toegevoegde waarde: gedeelde bewustwording van kansen en belemmeringen en het realiseren van een omgeving waar het prettig werken is, met oog voor ieders kwaliteiten.

Lees meer