Werplaats Ervaringsleer
In een interactieve werkconferentie creëer je met behulp van het Strategisch Y-model gezamenlijk een beeld van de gewenste koers: welke doelen stellen we onszelf? Met welke resultaten zijn we straks tevreden?

Toegevoegde waarde:
Gezamenlijke focus op doel, output en inrichting van de organisatie.

Meer informatie?


Verandervermogen
In de spiegel kijken valt soms mee en soms tegen…
Het instrument Verandervermogen biedt een spiegel voor de eigen cultuur: een confrontatie die leidt tot bewustwording.

Toegevoegde waarde:
Inzicht in én acceptatie van ‘remmers’ in de cultuur die verandering in de weg kunnen staan.

Meer informatie?

Teambuilding
Van leidinggevenden én van medewerkers wordt steeds meer gevraagd de klant nog centraler te stellen. Wat is ieders rol? Wat moet er anders en waarom? Om daar grip op te krijgen kun je in een Werkplaats Ervaringsleren de nieuwe werkwijze samen met collega’s naspelen

Toegevoegde waarde:
Het nieuwe organisatiemodel echt begrijpen en het ontdekken van verbeterpunten.

Meer informatie?

De procesversneller
Bij de procesversneller (of versnellingskamer) kan elke deelnemer direct reageren via een toetsenbord op een vraag of stelling. Snel en flexibel wordt de gezamenlijke beeldvorming in elke fase van het veranderingsproces weergegeven

Toegevoegde waarde:
Snelheid, effectiviteit en actieve betrokkenheid.

Meer informatie?

Teambuilding
Van medewerkers wordt verwacht dat ze een bijdrage leveren aan de doelstellingen van de organisatie. Vaak wordt daarbij in teamverband gewerkt. Hoe beter die samenwerking verloopt, hoe makkelijker besluitvorming tot stand komt en resultaten worden geboekt.

Toegevoegde waarde: gedeelde bewustwording van kansen en belemmeringen en het realiseren van een omgeving waar het prettig werken is, met oog voor ieders kwaliteiten.

Meer informatie?