Leefregels en gewoontepatronen.

Een gewoontepatroon is een automatisch verlopende reactie die in gang wordt gezet door een bepaalde aanleiding. Ze houden vaak verband met bepaalde leefregels. In het verkeer volgen we regels zoals: verkeer van rechts heeft voorrang. Ook in ons dagelijks leven hanteren we regels, die we leefregels noemen. Leefregels zijn korte instructies over hoe je moet denken en doen in bepaalde … lees verder

Eerst jezelf leren kennen, dan pas opvoeden!

  Uit conditioneringsexperimenten blijkt dat gedrag waarop met negatieve aandacht wordt gereageerd blijft bestaan of zelfs wordt versterkt, net als gedrag waarop met positieve aandacht wordt gereageerd. Gedrag waar niet op wordt gereageerd, dooft al snel uit. Je zou dus kunnen zeggen dat wat je je kind teruggeeft over wat hij is, datgene is wat hij zal worden. Als je … lees verder

Pavlov: de basisprincipes van conditionering

Ken je het verhaal van Pavlov nog? Hij stuitte op het verschijnsel dat honden beginnen te kwijlen wanneer ze voedsel krijgen aangeboden. Hij onderzocht dit verschijnsel door een geluid te laten horen en daarna de honden te voeren. In eerste instantie kwijlden de honden alleen bij het voeren en niet bij het geluid. Nadat de combinatie van geluid gevolgd door … lees verder

Van beperking naar verruiming!

Als je je bewust bent geworden van de overtuigingen die je blokkeren kun je aan de slag! Wat kun je doen om van remmende overtuigingen naar stimulerende overtuigingen te komen? Hier zijn 5 concrete stappen die je kunt volgen! 1. Identificeer een beperkende overtuiging. Neem rustig de tijd om te formuleren welke overtuiging je in de weg zit. Wat houd … lees verder