Pavlov: de basisprincipes van conditionering

Ken je het verhaal van Pavlov nog? Hij stuitte op het verschijnsel dat honden beginnen te kwijlen wanneer ze voedsel krijgen aangeboden. Hij onderzocht dit verschijnsel door een geluid te laten horen en daarna de honden te voeren. In eerste instantie kwijlden de honden alleen bij het voeren en niet bij het geluid. Nadat de combinatie van geluid gevolgd door voeren enkele keren was herhaald, begonnen de honden al te kwijlen bij het horen van het geluid. In schema:

 

 

 

 

 

 

 

En kijk ook nog eens op: http://www.youtube.com/watch?v=dYPKFzywyzU