Wiens leven leef je?

Veel van onze stress wordt veroorzaakt doordat we ons niet met onze eigen zaken bezighouden. Iedere keer als we denken: ‘jij moet een baan zoeken, ik wil dat jij gelukkig bent, jij moet op tijd komen, jij moet beter voor jezelf zorgen’ bemoeien we ons met het leven van iemand anders. Als je bezig bent met zaken waar je geen directe controle op uit kan oefenen, leidt dat tot frustratie, woede en verdriet.

Dit is één van de basisprincipes van The Work van Byron Katie: ‘Als jij jouw leven leidt en ik mentaal ook jouw leven leid, wie is er dan hier om mijn leven te leiden? We zijn allebei dáár. Als ik mentaal in jouw zaak zit, zorgt dat ervoor dat ik niet aanwezig ben in mijn eigen zaak. Ik ben dan ongelukkig en vraag me af waarom mijn leven niet goed loopt. Weet ik wat goed is voor mij? Alleen dat is mijn zaak. Laat ik daarmee aan de slag gaan, voordat ik probeer jouw problemen op te lossen. De volgende keer dat je stress of onbehagen voelt, vraag jezelf dan af met wiens zaken je je mentaal bezighoudt en het kan zijn dat je in lachen uitbarst. Die vraag kan je terugbrengen bij jezelf!’