Verantwoordelijkheid nemen.

Als we niet zelf in staat zijn te veranderen zoals we willen dat de wereld verandert, zal er helemaal niets veranderen – M.K. Gandhi

Bij het nemen van 100% verantwoordelijkheid is het belangrijk te leren keuzes te maken die uitsluitend voortkomen uit je verlangen iets bij te dragen aan het leven en die dus niet voortkomen uit angst, schuld, schaamte of plichtsbesef. De onderstaande methode kan je helpen je leven met plezier te leven door je bewust te blijven van de levensverrijkende behoefte achter alles wat je doet. De oefening komt uit het boek ‘Geweldloze Communicatie’ van Marshall Rosenberg en heet: ‘moeten’ vervangen door ‘ervoor kiezen’.


Stap een

Wat doe je in je leven dat je als niet plezierig ervaart? Schrijf op een stuk papier alles op wat je van jezelf moet doen, elke activiteit die je vervelend vindt maar toch doet omdat je vindt dat je geen andere keus hebt. Als je dit nauwgezet doet, zul je zien dat die lijst erg lang wordt. Vaak beginnen mensen meteen te begrijpen waarom ze niet van het leven genieten als ze zien hoeveel dingen ze op een dag doen waarvan ze zichzelf hebben wijsgemaakt dat ze die moeten doen.

Denk eens aan zaken als: ‘ik moet elke week het gras maaien’, ‘ik moet op de fiets naar m’n werk’ of ‘ik moet naar de sportschool’.

Stap twee
Erken bij jezelf, als je de lijst af hebt, dat je al die dingen doet omdat je daarvoor kiest en niet omdat het moet. Zet voor elk item dat je hebt opgeschreven: ‘ik heb ervoor gekozen om….’.

Voel je de weerstand bij jezelf als je schrijft: ‘ik heb ervoor gekozen om elke week het gras te maaien’, terwijl je er eigenlijk van overtuigd bent dat je het gras MOET maaien? Doe dit voor elk item dat je bij stap één hebt opgeschreven.

Stap drie
Als je hebt erkend dat je ervoor hebt gekozen om een bepaalde activiteit te doen, richt je je op de intentie achter de keuze door de volgende zin af te maken: ‘ik kies ervoor om……omdat ik wil…’

Waarom blijf je iets doen wat je eigenlijk tegenstaat? Welke behoefte zit erachter? Vind je dat je elke week het gras moet maaien omdat je anders de afkeer van je buren op je hals haalt? Of geeft het je plezier om een nette en opgeruimde tuin rond je huis te hebben?

Door deze methode consequent toe te passen, word je je steeds meer bewust met welk doel je dingen doet. Het stelt je in staat keuzes te maken waar je achter staat en geen energie meer te steken in zaken zonder te weten waarom. Iedere keer als je iets doet vanwege het geld, om goedkeuring te krijgen, om straf te voorkomen, om schaamte te vermijden, om schuld te vermijden of uit plichtsbesef realiseer je dan goed dat ze uiteindelijk een hoge tol eisen.