Vat niets persoonlijk op.

Eén van de gevolgen van bewuster leven en bewuster kiezen, is de noodzaak om die keuzes over het voetlicht te brengen. Dat betekent dus assertiever optreden. Een belangrijke les bij assertiviteit komt uit het boek ‘De vier inzichten’ van Don Miguel Ruiz. Die les is: vat niets persoonlijk op! Bijna alles wat mensen doen of zeggen heeft niets met jou te maken. Wat ze doen en zeggen is een projectie van hun eigen achtergronden, frustraties, overtuigingen en ideeën. Als je dit in je achterhoofd houdt, wordt het makkelijker om rustig te blijven onder de opinies en acties van anderen. Het voorkomt dat je je onnodig slachtoffer voelt van een bepaalde situatie.

Doorgaans vat je dingen persoonlijk op als je op de een of ander manier emotioneel wordt geraakt door de woorden van iemand anders. Als het je niets zou kunnen schelen wat de ander over je denkt, zouden hun woorden en acties je niks doen.

Zelfs als iemand tegen je schreeuwt, over je roddelt of je kwaad zou willen doen, gaat het nog niet over jou. De woorden en handelingen van iemand anders hebben alleen te maken met wat zij geloven en met de overtuigingen die zij hebben.

Als mensen andere ideeën hebben dan wij worden we bang, voelen we ons aangevallen, gaan we ons verdedigen en proberen we met alle macht om ons standpunt aan anderen op te leggen. Als iemand boos op je wordt, komt dat doordat jouw standpunt/jouw overtuiging een bedreiging vormt voor hun overtuigingen. Ze moeten hun mening wel verdedigen. Waarom zou je boos worden, conflicten uitlokken of je schuldig voelen als je je hiervan bewust bent?