Beter communiceren.

De belangrijkste vaardigheden om je communicatie te verbeteren zijn: luisteren, luisteren, luisteren, luisteren en luisteren!

Luisteren is meer dan een fysieke handeling, het vereist en veronderstelt een werkelijke psychologische betrokkenheid bij de ander. Luisteren is iets anders dan even je mond houden. Ten eerste is het cruciaal dat je volledige aandacht hebt voor je gesprekspartner. Dat betekent iemand aankijken en niet steeds je blik laten afdwalen. Ook je lichaamshouding moet duidelijk maken dat je aanwezig bent door recht voor iemand te staan of te zitten. En dus niet alvast met een half afgewend lichaam richting de koffieautomaat…

Vervolgens gaat het erom hoe je reageert als iemand wat zegt. Dus niet met adviezen en suggesties komen, maar eerst doorvragen of iets vertellen wat de ander uitnodigt om verder te praten. Belangrijk is ook om stiltes te laten ontstaan waardoor de gesprekspartner de ruimte en mogelijkheid krijgt om iets te zeggen. Veel gemaakte fouten zijn iemand onderbreken, de zinnen willen afmaken of zeggen ‘dat herinnert mij aan iets dat ik heb meegemaakt’ om vervolgens het gesprek over te nemen.

Luisteren kun je laten merken door te ‘parafraseren’ wat de ander heeft gezegd: de boodschap van de ander kort en bondig samen te vatten. Hierdoor kun je bovendien de werkelijke boodschap van de verteller achterhalen. Sommige mensen hebben de neiging om dingen heen te draaien of te klagen omdat ze misschien zelf nog niet weten wat ze nou eigenlijk willen of omdat ze bang zijn voor een negatieve reactie.

Conflictsituaties lossen zich sneller op door eerst te inventariseren wat de werkelijke behoeften zijn zonder meteen te beginnen oplossingen te bedenken. Door actief te luisteren worden onderliggende behoeften duidelijk en zijn tientallen oplossingen mogelijk om ongewenste situaties de wereld uit te helpen.

Luisteren is meer dan een fysieke handeling, het veronderstelt psychologische betrokkenheid!
Bron: Artikel Financieel Dagblad 26 maart 2008, Dominique Hajtema.