Marjan de BoerNa de HEAO Communicatie heb ik 15 jaar gewerkt bij verschillende bedrijven in binnen- en buitenland op het gebied van communicatie en reclame. De laatste jaren is mijn focus verschoven van interpersoonlijke communicatie naar intra-persoonlijke communicatie -hoe communiceert een mens met zichzelf? Er wordt wel eens gezegd, dat de manier waarop wij met onszelf communiceren en de manier waarop wij communiceren met anderen, uiteindelijk de kwaliteit van ons hele leven bepaalt.

Waarom is de ene mens wèl in staat zichzelf op een positieve manier toe te spreken en zichzelf te motiveren en de andere mens niet? In onze activiteiten -en specifiek in PDS- laten we zien dat het begint met bewustwording. Bewustwording van de mogelijkheden die je in jezelf hebt en die om je heen voor het grijpen liggen – over belemmeringen heenstappen, weerstand ten aanzien van situaties, omstandigheden en mensen loslaten, nadenken over wat belangrijk voor je is en durf ontwikkelen om de eerste stap te zetten. Het heeft alles te maken met hoe je met jezelf communiceert, jezelf motiveert en vervolgens hoe je dat naar anderen duidelijk maakt. Met het uiteindelijke doel een (nog) gelukkiger leven te leiden, meer controle over je leven te hebben of, om het in onze termen te zeggen, meer resultaat te behalen met minder energie! Het is voor mij de perfecte manier om communicatie te gebruiken als instrument bij het helpen verbeteren van de kwaliteit van je leven!

Marjan de Boer
docent en adviseur