Marc de VosAls mensen de kans krijgen om zichzelf beter te leren kennen en het gedrag van anderen te begrijpen en als mensen in de mogelijkheid worden gesteld om in zichzelf te geloven, dan kunnen ze hun zelfvertrouwen ontwikkelen, hun zelfrespect en durf vergroten. Dan kunnen ze trots zijn op wat ze doen en op wat ze zijn, dan kunnen ze makkelijker keuzes maken en dingen bereiken die veel mensen voor onmogelijk houden. Dan kunnen ze de stoutste verwachtingen waar maken en veel meer resultaat behalen met minder energie.

In deze stelling is de werkelijke intentie van onze werkzaamheden vervat. Iedereen die bijvoorbeeld PDS heeft ervaren, heeft vastgesteld dat één intensieve leerervaring van bewustwording van de eigen capaciteiten, van de eigen sterke kanten en van de vele mogelijkheden in de omgeving, de persoonlijke visie op zichzelf en op de wereld behoorlijk verandert en omzet in betere resultaten.

Mijn persoonlijk idealisme en mijn diepste overtuiging omtrent de menselijke ontwikkelingsmogelijkheden zijn continu blijven groeien. De contacten met relaties vanuit Exelix en natuurlijk ook met de deelnemers aan PDS -met hun lering- hebben dit idealisme alleen maar versterkt. Want voor een adviseur/docent is niets zo dankbaar en bemoedigend als elke keer opnieuw onmiskenbaar te kunnen vaststellen dat mensen het vermogen hebben om hun eigenschappen, karakter, gedrag en dus hun resultaten en hun leven een kwalitatieve wending te geven.

Deze dankbaarheid en bemoediging wil ik delen met iedereen die ons idealisme verder wil uitbouwen.

Marc de Vos
docent en adviseur