Boekentips weerbaarheid

De vier inzichten, Don Miguel Ruiz
Eén van de belangrijkste lessen om te onthouden als je assertiever wilt optreden, komt uit het boek ‘De vier inzichten’ van Don Miguel Ruiz. Die les is: vat niets persoonlijk op! Bijna alles wat mensen doen of zeggen heeft niets met jou te maken. Wat ze doen en zeggen is een projectie van hun eigen achtergronden, frustraties, overtuigingen en ideeën. Als je dit in je achterhoofd houdt, wordt het makkelijker om rustig te blijven onder de opinies en acties van anderen. Het voorkomt dat je je onnodig slachtoffer voelt van een bepaalde situatie.

Doorgaans vat je dingen alleen maar persoonlijk op als je het eens bent met wat anderen zeggen. Als je het niet eens zou zijn, zou je niet zo emotioneel geraakt worden door de woorden van iemand anders. Als het je niet zou kunnen schelen wat de ander over je denkt, zouden hun woorden en acties je niks doen.

Zelfs als iemand tegen je schreeuwt, over je roddelt of je kwaad zou willen doen, gaat het nog niet over jou. De woorden en handelingen van iemand anders hebben alleen te maken met wat zij geloven en met de overtuigingen die zij hebben.

Je persoonlijke ‘Wetboek’ en je overtuigingen zorgen ervoor dat je je veilig voelt. Als mensen andere ideeën hebben dan wij worden we bang, voelen we ons aangevallen, gaan we ons verdedigen en proberen we met alle macht om ons standpunt aan anderen op te leggen. Als iemand boos op je wordt, komt dat doordat jouw standpunt/jouw overtuiging een bedreiging vormt voor hun overtuigingen. Ze moeten hun mening wel verdedigen. Waarom zou je boos worden, conflicten uitlokken en energie verspillen aan ruzie maken als je je hiervan bewust bent?

Innerlijke rust, Anselm Grün
In dit boek gaat Anselm Grün op zoek naar spirituele wegen om tot genezing te komen. Hij vertaalt daarbij de wijsheidstraditie van de oude monniken voor mensen van vandaag, een wijsheid die helpt om een gebrek aan concentratie te doorbreken en om tot een bevredigende waarneming van het heden te komen. Het gaat hem om de grondhouding van het vertrouwen. In dit boek beschrijft Anselm Grün dit soort wegen naar de plek van stilte en rust in het eigen leven. Hij presenteert deze als kansen voor spirituele groei en menselijke rijping in het gewone leven.

3 Minuten Meditaties, David Harp
In dit meditatieboek wordt op zeer persoonlijke, toegankelijke wijze de kunst van geestelijke zelfbeheersing uit de doeken gedaan. De auteur laat zien hoe het van belang is eerst ‘de geest leeg te maken’, om vervolgens onze gedachten en gevoelens te observeren, zodat we een gevoel kunnen herkennen als het zich voordoet, om ze uiteindelijk onder onze bewuste beheersing te brengen (‘emotionele intelligentie’). In dit kader beschrijft hij een aantal ‘3 minuten meditaties’, oefeningen om de geest te temmen met een zeker progressief verloop. De zeer korte tijdsduur van drie minuten is slechts bedoeld om excuses van ‘geen tijd, te druk’ te ontzenuwen. Het taalgebruik is eenvoudig en toegankelijk.