Boekentips productiviteit

PEP (het Persoonlijk Efficiency Programma), Kerry Gleeson. Dankzij Kerry Gleesons revolutionaire boek PEP® (het PersoonlijkEfficiency Programma), krijgen meer mensen hun werk af en voelen ze zich beter op hun werk. Leer organiseren en een no-nonsense vergadering te leiden. Ga efficiënt om met e-mail en andere communicatiemiddelen en houd zo meer grip op je werk. Als je efficiënter werkt, ben je eerder klaar en houd je meer tijd over die je zelf kunt indelen. Zo is het een stuk makkelijker om die wankele balans tussen werk en privé weer te vinden. De vierde editie van deze ultieme werkbesparende, stressreducerende, carrièreversterkende gids helpt je elke uitdaging op het werk aan te gaan. Met alle aandacht voor de moderne communicatiemiddelen leer je hoe je jezelf organiseert, je niet meer overstelpt voelt en jezelf bevrijdt van stress, zaken voor elkaar krijgt met de minste moeite, een einde maakt aan de niet-aflatende e-mailstroom, effectief en efficiënt vergaderingen leidt, minder tijd op kantoor doorbrengt en meer vrije tijd overhoudt.

De zeven eigenschappen van effectief leiderschap, Stephen R. Covey. Een gemakkelijk lezend studieboek voor mbo-opgeleiden en hoger. Via de zeven gepostuleerde ‘eigenschappen’ worden de persoonlijke ervaringen van de schrijver als vader en als bedrijfsadviseur, met macht en invloed, bevoegdheid en verantwoordelijkheid, zelfdiscipline en planmatige aanpak etc., de lezer als spiegel voorgehouden. Het boek handelt eigenlijk over gedrag en gedragsverandering (effectiviteit, efficiëntie, tijdmanagement, delegeren, betrouwbaarheid etc.) en daarnaast over leiderschap. Het leiden (een visie uitdragen) wordt daarbij duidelijk onderscheiden van het managen (het beheersen van een proces). Het uitvoeren van de na elk hoofdstuk gegeven praktische aanbevelingen garandeert niet een effectief leiderschap of efficiënt management, maar een bewuster ervaren van het eigen gedrag en dat van anderen.

Getting things done – Prettig en efficiënt werken zonder stress, David Allen. Moderne (communicatie)technieken hebben ons leven gemakkelijker gemaakt, maar niet overzichtelijker. Dagelijks worden we met zoveel informatie geconfronteerd dat we deze voortdurend moeten verwerken en organiseren om enige orde in ons werkend en privéleven te houden. Dat kan tot stress leiden. De auteur van dit boek onderkent dit probleem en reikt ons hier een methode aan om efficiënt en effectief (dus zonder stress) te kunnen werken. Hij laat zien hoe we ons zakelijke en privéleven met eenvoudige hulpmiddelen (het in-bakje, lijstjes, agenda, prullenbak) kunnen organiseren. De opzet van dit (werk)boek is zo gekozen dat ermee in de praktijk geoefend kan worden. Ofschoon we veel hulpmiddelen die de auteur te berde brengt al kennen, beoogt het boek ons een methode bij te brengen, waarvan de toepassing ons uiteindelijk verlost van overbodige stress.